اجزاء آغازين ارائه كتبي

در اینجا به شرح بعضی از اجزاء بخش آغازین در یک ارائه کتبی می پردازیم 

 

جلد :

در بعضی از گونه های ارائه کتبی لازم ودر بعضی دیگر لازم نیست. معمولا در آن گونه هایی که نیاز به جلد دارند محتوای صفحه عنوان روی جلد هم درج می شود .

 

صفحه عنوان :

در بیشتر گونه های ارائه کتبی صفحه عنوان صفحه جداگانه ای است که صورت و محتوای خاص خود را دارد. 

پیشگفتار : 

متنی است که ارائه کننده در بعضی گونه های کتبی می نویسد تا اطلاعاتی را در مورد ارائه کتبی وجنبه های مرتبط با آن به خواننده بدهد. محتوای پیشگفتار بستگی به نظر ارائه کننده و قلم و قدرت نگارش او دارد .

 

در یک ارائه علمی – فنی معمولا به نکات زیر در پیشگفتار اشاره و پرداخته می شود : 

یک یا دو جمله آغازین و جذب کننده 

اهمیت و جایگاه موضوع

انگیزه و هدف از انتخاب موضوع

سوابق کارهای انجام شده توسط دیگران در موضوع

امکانات و دشواریهای مطالعه وتحقیق

روش تحقیق و کسب اطلاعات

مخاطبین و سطح پیش دانسته های آنها

نحوه مطالعه ارائه کتبی

توضیح علائم اختصاری و قراردادهای نگارشی و غیره

توضیح در مورد نحوه انتخاب معادل های کلمات بیگانه

تقدیم و سپاسگزاری 

یک یا دو جمله پایانی تاثیرگذار

درج یک یا دو عبارت یا جمله از حکیمان و دانایان متناسب با موضوع توصیه میشود .

نام و نام خانوادگی نویسنده 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

فهرست شکلها و جدولها :

برای تنظیم این فهرستها به همان ترتیب فهرست مطالب عمل می گردد با این تغییر که به جای عبارت << فهرست مطالب >> عبارت << فهرست شکلها >> یا << فهرست جدولها >> گذاشته می شود .

اگر تعداد شکلها و جدولها کم باشد نیازی به دو فهرست جداگانه نیست .

 

چکیده مولف :

برای اصطلاح چکیده تعریفهای متعددی ارائه شده است و گاه آن را با خلاصه یکسان می دانند و گفته می شود : خلاصه ای بسیار فشرده از یک متن . اما چکیده از دیدگاه تخصصی چکیده نویسان انواع دارد . چکیده نویسی در معنای گسترده آن نوعی تخصص است و کارشناسان خاص خود را دارد .

 

اهداف چکیده نویسی در معنای گسترده عبارتند از :

- صرفه جویی در زمان مطالعه

- رفع مشکل زبان : چکیده معمولا به زبانهای زیادی تولید می شود .

- تسهیل در تصمیم گیری در انتخاب منبع

- تسهیل در جستجوی مطلب

- کمک به نشر دانش و فن

 

نکاتی که در نوشتن چکیده مولف باید رعایت گردد:

- اندازه چکیده : بین 50 تا 250 کلمه

- چکیده باید به طرزی تنظیم شود که بدون مراجعه به متن اصلی ایده اصلی متن به خواننده منتقل شود .

- مفاهیم اصلی متن ( کلمات کلیدی ) باید در انتهای چکیده ذکر شوند .

- چکیده معمولا درست قبل از شروع متن اصلی آورده می‌شود .

- چکیده ارائه کتبی آکادمیک بهتر است به دو زبان ( فارسي و انگلیسی ) نوشته شود .

 

پیشنهادات و نظرات :

در برخی از گونه های ارائه کتبی مثل گزارشهای اداری ، فنی ، گزارش کار آموزی ، رساله فارغ التحصیلی و غیره لازم است که ارائه کننده پیشنهادات و نظرات خود را به طور منطقی و منسجم ارائه کند . در هر حال در متون علمی وفنی پیشنهادات و نظرات باید صریح – صادقانه – مسئولانه – و خیرخواهانه و منطبق بر << منطق سرد >> نوشته شوند و خالی از حب و بغض باشند .

 

پیوستها :

- در ارائه کتبی گاه لازم است مطالبی را که به نحوی از نظر موضوعی یا مفهومی مرتبط با مطالب متن اصلی هستند اضافه کنیم . تشخیص اینکه چه مطالبی را باید در قسمت پیوستها آورد همیشه آسان نیست .

معمولا در موارد زیر مطالب را در قسمت پیوستها درج می کنیم:

مطالبی که از نظر ارائه کننده اصلی نبوده ولی به نحوی با مباحث متن اصلی در ارتباط هستند مطالبی که پس از تنظیم نهایی ارائه کتبی به آنها دست یافته باشیم توضیح بیشتر بعضی از اصطلاحات متن اصلی انواع فهرستها مثل فهرست اختصارات وعلایم بکار رفته در متن اصلی ، فهرست اسامی خاص ، نمایه ها و غیره جدولها ، شکلها و فرمولهای کامپیوتری که به دلیلی امکان درج آنها در متن اصلی نباشد .

 

فهرست منابع :

این فهرست را کتابنامه ، کتابشناسی ، و گاه کتابنگاری نیز می گویند . در اکثر انواع ارائه نوشتاری حتما باید منابعی که در تنظیم و آماده سازی محتوای ارائه مورد استفاده قرار گرفته اند معرفی شوند زیرا اصل رعایت امانت نزد اهل اندیشه و قلم چنین حکم می کند .

فهرست منابع را می توان بر اساس ضوابط مختلفی تنظیم کرد از جمله :

- برحسب فرم انتشار منبع

- برحسب اصلی و فرعی بودن منبع

- بر حسب تاریخ انتشار

- بر حسب نظم الفبایی نام مولفین

- برحسب نظم الفبایی عنوان منابع

- برحسب موضوعات

- بر حسب زبان

نکاتی در مورد نحوه نوشتن مشخصات منبع :

- در متون علمی – فنی گاه به سبب اهمیت فقره اطلاع تاریخ آ ن را بلافاصله بعد از نام کوچک مولف قید مکنند .

- اگر از یک مولف بیش از یک منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد تکرار نام خانوادگی و نام کوچک او لزومی ندارد .

- گاه چهار حرف اول نام خانوادگی مولف و دو رقم تاریخ محصور در علامت [ ] قبل از نام خانوادگی مولف آورده میشود .

- توجه داشته باشیم که در جزئیات اطلاعات فوق به ویژه استفاده از نشانه های سجاوندی بین مولفین ، ویراستاران و ناشران چندان اتفاق نظر نیست .  

مشخصات نشر

مشخصات منبع

مشخصات مولف

نوع

منبع

 محل نشر علامت : نام ناشر ويرگول تاريخ نشر نقطه

عنوان كامل كتاب ويرگولنام ويراستار يا مترجم باقيد كلمه ويراسته يا ترجمه ويرگول شماره مجلد ويرگول شماره ويراست نقطه

نام خانوادگي مولف (مولفين ) ، نام (هاي) كوچك مولف (مولفين) يا نام ويراستار به عنوان مولف يا موسسه اي كه نقش مولف را دارد نقطه

كتاب

عنوان مجله ويرگول شماره مسلسل ويرگول تاريخ ويرگول شماره صفحات اول و آخر نقطه

عنوان كامل مقاله محصور در علامت ”‌  نقطه

به همان صورت بالا

مقاله از مجله

محل نشر علامت : نام ناشر ويرگول شماره صفحه (ها) نقطه

عنوان مقاله محصور در علامت ”  ويرگول كلمه «در» عنوان كتاب ويرگول نام ويراستار (ها) كلمه ويراستار در پرانتز نقطه  

مثل بالا

مقاله از كتاب

نام دانشگاه ويرگول تاريخ ويرگول شماره صفحه (ها) نقطه 

عنوان رساله ويرگول درجه اي كه رساله براي اخذ آن نوشته است در پرانتز ويرگول

مثل بالا

رسا له (تز)

عنوان روزنامه ويرگول محل نشر ويرگول تاريخ نقطه

مثل مقاله از مجله

مثل مقاله از مجله

مقاله از روزنامه

عنوان دايره المعارف ويرگول شماره مجلد ويرگول شماره صفحات اول وآخر نقطه

مثل مقاله از مجله

مثل كتاب

مقاله از دائره المعارف

 

 

 

ویژگیهای نوشتار علمی- فنی :

 1. ویژگیهای زبانی
 2. ویژگیهای کیفی
 3. عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی
 4. لزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی

ویژگیهای زبانی عبارتند از :

- روانی و سادگی

- طبیعی بودن

- موجز بودن

- کتابتی بودن

- معاصر بودن

- جدی بودن

- نداشتن افعال شخصی

- نداشتن ضمایر شخصی

- نداشتن عبارات یا جملات طولانی

ویژگیهای کیفی عبارتند از :

- اطلاع دهندگی

- داشتن اعتبار و درستی علمی – فنی

- منطق مندی

- مستدل بودن

- انسجام و یکدست بودن

- متناسب با موضوع بودن

- وضوح

- کامل بودن

- صریح بودن

- تخصصی و موکد به موضوع بودن

- عینی و واقعیت نما بودن

- امین بودن

- نداشتن لفاظیهای بی مورد

- نداشتن تکیه های بیجا و بیش از اندازه

- اطمینان بخش بودن

- مبالغه آمیز نبودن

- حقیقت مند بودن و غیره

 

عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی

- نادرستی تعریف موضوع

- عدم دقت در تعیین عنوان اصلی

- عدم انتخاب درست سرفصلها و عناوین داخلی

- روشن نبودن انگیزه نوشتن

- تعیین نادرست خواننده و سطح آن

- نادرستی داده ها

- عدم صراحت بیان

- عدم توانایی نویسنده در بررسی مطلب از دیدگاه خواننده

- عدم انتخاب روشهای مناسب گسترش مطلب

- ضعیف بودن استدلالها

- عدم انسجام و هماهنگی قسمتهای مختلف نوشتار

- عدم وجود توالی منطقی بین قسمتهای نوشتار

- وجود اطلاعاتی که بدیهی هستند

- چند بار نویسی، لفاظی و حاشیه پردازی

- کامل نبودن نوشته

- وجود اصطلاحات علمی – فنی ناآشنا و غیره

 

لزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی :

در سازمانهایی که به نحوی به کار دانش و فن می پردازند اعم از آکادمیک ، دانشگاهی ، فنی – صنعتی، حرفه ای و ... لازم است که بخشی از سازمان به عنوان مسئول تولید نوشتار علمی – فنی در نظر گرفته شود . این نکته بسیار مهم باید درک شود که در حیطه دانش و فن و به ویژه در کار پژوهش ، تولید و توسعه، نوشتن امری اساسی است . بدون نوشتن ایده ها ، یافتارها ، دانستارها و ... و ارائه آنها کار پژوهش ، تولید و توسعه ناتمام است .

 

وظایف مدیریت نوشتار علمی – فنی:

 1. تامین نیروی تخصصی تولید نوشتار علمی – فنی
 2. تامین مکان و ابزارهای مناسب برای تولید نوشتار
 3. سرپرستی نویسندگان و استفاده بهینه از زمان
 4. تبیین صریح و روشن خواسته های مدیریت سازمان از تولیدکنندگان نوشتار
 5. نظارت در آماده سازی نوشتار
 6. ویرایش نوشتار بطور کامل و صریح
 7. تایید نهایی نوشتار و ارائه آن به مدیریت سازمان
 8. ارزیابی و تشویق نویسندگان کارآ

 

انواع نوشتار علمی – فنی :

نوشتارهای علمی – فنی را می توان از چند دیدگاه رده بندی کرد مثلا از نظر محیط تولید ، صورت( فرم )، محتوا ، کاربرد ، سطح و ...

 

انواع نوشتار علمی – فنی باتوجه به هدف اصلی تالیف کتاب حاضر :

Image and video hosting by TinyPic

 

نوشتار دانشگاهی و غیر دانشگاهی :

منظور از نوشتار دانشگاهی ( تحصیلی ) بعضی و نه همه نوشتارهایی است که فرد در سطوح مختلف تحصیلات دانشگاهی تهیه و تنظیم می کند مثلا کتاب و جزوه در اینجا مورد نظر نیست .

منظور از نوشتار غیر دانشگاهی ( کاری ) بعضی و نه همه نوشتارهایی است که یک فرد در محیطهای کاری تهیه وتنظیم میکند و کاربردهای متفاوت دارند .

 

گونه های رایج نوشتار دانشگاهی ( تحصیلی ):

گزارش مطالعه بیشتر ( تحقیق ) در چارچوب یک درس

گزارش درس << سمینار >>

گزارش انجام پروژه در چارچوب یک درس ( پروژه درسی )

گزارش انجام << کارآموزی >>

گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی

پایان نامه ( رساله ) دوره کارشناسی ارشد

دانشنامه ( تز ) دوره دکترا و پسا دکترا

گزارش کار آزمایشگاه

مقاله

گزارش بازدید ( گردش ) علمی

 

Image and video hosting by TinyPic
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۷ساعت 1:27 توسط میلاد |